SEKSVERSLAVING EN HET VAT VAN ZELFWAARDERING.

 

Kerngedachte van het therapiemodel ‘Vat van Zelfwaardering’ is dat seksverslaving geen product is van seksueel verlangen , maar dat het in wezen manier is om vorm te geven aan (vaak onbewuste) negatieve, zelf-ondermijnende ervaringen, gedachten, gevoelens en opvattingen .

 

Psycholoog en seksuoloog Dr. Gertjan van Zessen ontwikkelde de methode om seksverslaving op relatief eenvoudige wijze effektief te behandelen. De methode richt zich op het veranderen van het negatieve zelfbeeld van mensen met seksuele verslavingspatronen. Dit negatieve zelfbeeld ligt ten grondslag aan de verslaving en aan de reden van voortbestaan ervan. De verslaving wordt als symptoom gezien.

Het Vat van Zelfwaardering is een systematische en praktische aanpak die mensen leert om door goed voor zichzelf te zorgen en met aandacht voor hun eigen welbevinden kleine keuzes te maken in hun dagelijks leven, hun positieve zelfwaardering te verhogen, met als gevolg weer sturing te kunnen geven aan hun seksuele verlangens.

 

Deze aanpak vormt een groot contrast met 12-stappen behandelingen of ander aanbod binnen de reguliere verslavingszorg en psychotherapie. Door de client op microniveau het gevoel van controle over gedrag met plezierige (ego-versterkende) activiteiten terug te geven, ontstaat een beter zelfgevoel en leert hij of zij, op een indirecte en impliciete wijze, om de eigen negatieve patronen beter te zien en bij te sturen, in plaats van zich verplicht te onthouden.

 

De benadering van het Vat van Zelfwaardering sluit aan op moderne inzichten in de werking van het brein en de motivatie- en stresssystemen daarin en is concreet en effectief: clienten met gedragsmatige beheersingsproblemen zonder bijkomende fysieke verslaving aan alcohol, drugs of medicijnen, kunnen in gemiddeld acht gesprekken uitbehandeld zijn .

 

Psychotherapeutische interventies en psychodynamische verklaringen maken absoluut deel uit van het therapieproces, maar pas nadat er veranderingen in eigenwaarde en effectiviteit zijn opgetreden. Belangrijk is dat men al na het eerste gesprek aan de slag kan en resultaat ervaart.

 

Het Vat van Zelfwaardering heeft zich in de afgelopen 20 jaar bewezen als de meest effectieve methode in de behandeling van seksverslaving, terwijl het tevens in een veel breder gebied toepasbaar is.