SEKSVERSLAVING EN HET VAT VAN ZELFWAARDERING.

 

Seksverslaving is een van die gedragsmatige beheersingsproblemen die kunnen optreden wanneer iemand niet goed in staat is om aan negatieve emoties en ervaringen op een gezonde manier vorm te geven. Met een gezonde manier van vormgeven wordt bedoeld, het bezitten en gebruik maken van het vermogen om gewenst gedrag en gewenste emoties op te roepen, en het vermogen om negatieve ervaringen snel bewust te zijn en gedragsmatig bij te sturen.

 

Dit vermogen is een gevolg van positieve eigenwaarde. Mensen met veel positieve eigenwaarde, zijn veel vaardiger in het creëren van wenselijk gedrag, ze ervaren meer vanzelfsprekende controle, en ze sturen negatief gedrag makkelijker bij. Ze kunnen helderder communiceren en eerder grenzen stellen.

 

Het therapiemodel ‘Vat van Zelfwaardering’ werd specifiek ontwikkeld voor de behandeling van seksverslaving en is al jaren bewezen een van de meest doeltreffende methodieken, waarbij de aandacht is geconcentreerd op het versterken van de eigenwaarde door middel van haalbare kleine taken en activiteiten en een zelfbeloningssysteem. Door de client op microniveau het gevoel van controle over gedrag met plezierige (ego-versterkende) activiteiten terug te geven, ontstaat een beter zelfgevoel en leert hij of zij, op een indirecte en impliciete wijze, om de eigen negatieve patronen beter te zien en bij te sturen.

 

Deze aanpak vormt een groot contrast met 12-stappenbehandelingen of ander aanbod binnen de reguliere verslavingszorg en psychotherapie, waar verplichte onthouding een voorwaarde is.

 

De benadering van het Vat van Zelfwaardering sluit aan op moderne inzichten in de werking van het brein en de motivatie- en stresssystemen daarin en is concreet en effectief: clienten met seksverslaving zonder bijkomende fysieke verslaving aan alcohol, drugs of medicijnen, kunnen in gemiddeld zes tot acht gesprekken uitbehandeld zijn.

 

Psychotherapeutische interventies en psychodynamische verklaringen maken absoluut deel uit van het therapieproces, maar pas nadat er veranderingen in eigenwaarde en effectiviteit zijn opgetreden. Belangrijk is dat men al na het eerste gesprek aan de slag kan en resultaat ervaart.